TEL-KA
java xhtml
 
  polski   english
Nasze produkty   Nasze technologie   O nas   Kontakt
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!
Technologie programowe firmy TEL-KA TEL-KA s.c.

    W naszej firmie zostało opracowanych szereg modułów programowych, realizujące podstawowe funkcji systemów telekomunikacyjnych. Bazując na tych modułach nasza firma jest w stanie w krótkim czasie dostarczyć złożone produkty dla współczesnej telekomunikacji.
   Na kolejnych kartach zostały przedstawione przykłady rozwiązań. Zostały one pogrupowane według metody implementacji.


DSP - technologie dla procesorów sygnałowych

   Dysponujemy bazą modułów programowych dla procesorów sygnałowych implementującą algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów. Nasza baza obejmuje między innymi oprogramowanie nadajników i odbiorników modemów telefonicznych, oprogramowanie dla nadajników i odbiorników sygnalizacji DTMF (w tym wykonanie wielokanałowe), oprogramowanie modemów radiowych dla kanałów krótkofalowych (wykorzystujących technikę transmisji równoległej), rodzinę koderów mowy o małej przepływności (1200/2400 bit/s) oraz procedury pomiarowe służące do oceny kanałów telefonicznych. W naszych zasobach znajdują sie również pakiety oprogramowania dla procesorów DSP niezwiązane bezpośrednio z cyfrowym przekształcaniem sygnałów jak oprogramowanie stosu protokołów DSS1 (Q.921/Q.931) czy też programowy wielokanałowy nadajnik/odbiornik protokołu HDLC.
W naszych opracowaniach wykorzystujemy procesory sygnałowe produkcji Texas Instruments, poczynając od historycznej dziś rodziny procesorów stałoprzecinkowych TMS320C1x, poprzez TMS320C2xx, TMS320C3x do nowoczesnych procesorów serii TMS320C6000.


DSP - technologie dla układów programowalnych

   W naszej firmie zostały opracowowane elementy (modulatory i demodulatory) dla wysokoczęstotliwościowych urządzeń radiowych o dużej szybkości transmisji, wykorzystujące technologię cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ze względu na znaczne wymagania stosowanych algorytmów co do szybkości przetwarzania danych, oprogramowanie zostało zaimplementowane w strukturze rozproszonej w programowalnych matrycach logicznych (FPGA).
W naszych projektach wykorzystujemy układy programowalne FPGA i CPLD produkcji firmy ALTERA.


Elementy układów telekomunikacyjnych implementowane w strukturach programowalnych

   W nowoczesnych urządzeniach telekomuniakcyjnych szeroko wykorzystuje się programowalne układy logiczne (FPGA) do implementacji bitowo zorientowanych algorytmów, których realizacja w technice procesorowej byłaby nieefektywna lub zbyt kosztowna. W naszej firmie zostały opracowane moduły programowe realizujące funkcje do budowy części interfejsowych złożonych urządzeń telekomunikacyjnych.
W naszych projektach wykorzystujemy układy programowalne FPGA i CPLD produkcji firmy ALTERA.


Aplikacje wbudowane

   Złożone algorytmy protokoły telekomunikacyjne implementujemy w postaci oprogramowania mikrokomputerów. Dla prostych zastosowań wykorzystujemy takie 8 bitowe procesory jednoukładowe z minimalnym system czasu rzeczywistego. W średnio złożonych systemach używamy procesory 32 bitowe procesory RISC z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego. Dla wymagających urządzeń stosujemy minikomputery typu PC pracujące pod kontrolą bezdyskowej wersji systemu operacyjnego LINUX.